Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
imperiumzla

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
— Thomas A. Edison
Reposted fromsylviavanbruggen sylviavanbruggen
imperiumzla
9869 c162
Reposted fromdredziara dredziara
imperiumzla
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie.
— Szymborska
Reposted frominpassing inpassing
imperiumzla
6286 5dbb 500
Kraków again.
<3
Reposted fromzzakrat zzakrat viapl pl
imperiumzla
0174 4b4a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viacytaty cytaty
imperiumzla
9545 a08c 500
"John Lennon & Yoko Ono, Kurt Cobain & Courtney Love, Nancy Spungen & Sid Vicious"
Reposted fromnarkomanka narkomanka viailoveyou iloveyou
imperiumzla
8015 14f8
craziness
Reposted fromstonerr stonerr viapsychedelics psychedelics
imperiumzla

"Kobiety nie idą na jedną noc z miłymi facetami. Jak laska ma ochotę na jednorazowy wieczór seksu, to nie chce faceta, który będzie delikatny i uprzejmy.

Chce samca alfa, który ją zerżnie. Przygniecie do ściany, zerwie majtki, wygniecie cycki, nakłoni do rzeczy, których zazwyczaj by nie zrobiła. Facet musi jej pokazać swój autorytet. Albo wręcz to, że jest skurwysynem.

W przypadku seksu na jedną noc chodzi o emocje i podniecenie. Tak żeby miała mokro za każdym razem, kiedy to wspomina. Aby była dumna ze swojej libertyńskiej swobody i braku zahamowań."

— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viapl pl
imperiumzla
1159 b41a
Reposted fromdeviate deviate viat-e-x-t t-e-x-t
imperiumzla
1236 0cf3 500
Reposted fromdeviate deviate viat-e-x-t t-e-x-t
imperiumzla
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz...
— Stanisław Lem, Solaris
Reposted fromdeviate deviate viat-e-x-t t-e-x-t
1259 ee6c
Reposted fromdeviate deviate viat-e-x-t t-e-x-t
6131 2535
Reposted fromdeviate deviate viat-e-x-t t-e-x-t
imperiumzla
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted frompapiertiger papiertiger viat-e-x-t t-e-x-t
imperiumzla
3636 05c4 500
Reposted fromdeviate deviate viat-e-x-t t-e-x-t
3629 468d 500
Reposted fromdeviate deviate viat-e-x-t t-e-x-t
7076 c463 500
Reposted fromdeviate deviate viat-e-x-t t-e-x-t
7055 8042
Reposted fromdeviate deviate viat-e-x-t t-e-x-t
imperiumzla
6969 060e 500
Reposted frombutterbeer butterbeer viat-e-x-t t-e-x-t
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl